Coronaboete opgelegd gekregen? Heel vaak onterecht … en grote consequenties!

Kom in verzet tegen coronaboete!

Heeft u een strafbeschikking ontvangen van de Officier van Justitie wegens het niet naleven van de ‘anderhalve meter’ regels? Meestal gaat het dan om een boete van ‘slechts’ € 390 – dat is toch zonde van het geld. Voor jongelui is de boete meestal maar € 95. Voor bedrijven kan het echter om veel hogere bedragen gaan, in veelvouden van maar liefst € 4.000.

Denk eraan, voordat u die boete met frisse tegenzin dan toch maar betaalt, dat u daarmee wel een strafblad oploopt! (Bij boetes vanaf € 100 en hoger). Een strafblad is niet niks, en kan onder omstandigheden nog vervelende consequenties hebben. Bijvoorbeeld als u een ‘verklaring omtrent het gedrag’ nodig heeft voor uw werk of sollicitatie.

Heel vaak is de zgn. coronaboete gebaseerd op een ongeldige noodverordening. Met name als de boete is uitgedeeld wegens een bijeenkomst van meer dan twee personen is de boete vaak regelrecht in strijd met de Grondwet, die het recht op vrije vergadering waarborgt. Dat recht kan alleen bij wet worden ingeperkt, en dus niet via een noodverordening.

Denk eraan dat u veertien dagen de gelegenheid heeft om in verzet te komen, te rekenen vanaf de dagtekening van de strafbeschikking die u heeft ontvangen.

Heeft u een strafbeschikking ontvangen wegens overtreding van de ‘anderhalve meter’ norm bij een samenkomst van meer dan twee personen, dan kunnen wij kosteloos de verzetprocedure en het eventueel benodigde beroep bij de Kantonrechter voor u verzorgen. Neemt u daarover dan tijdig contact met ons op via ruis@advocaatruis.nl, en stuur een kopie van de strafbeschikking alsmede een korte omschrijving van het gebeuren dat u wordt verweten mee.

Is de strafbeschikking al bijna twee weken oud, (11, 12 of 13 dagen oud), dan kunt u het beste zelf alvast verzet aantekenen. Op de strafbeschikking kunt u lezen hoe u dat moet doen. Als reden voor het verzet geeft u aan dat u zich niet aan enig strafbaar feit schuldig heeft gemaakt en dat u de redenen voor het verzet graag nader toe wilt lichten na een advocaat te hebben geraadpleegd. Daarvoor kunt u in het verzetschrift uitstel vragen aan de Officier van Justitie. Na het instellen van dit voorlopige verzet kunt u dan alsnog contact met ons opnemen, en nemen wij de verdere afhandeling van u over.