Wij zijn goed thuis op het brede rechtsgebied rond onroerende zaken, waaronder bouwrecht, huurrecht, burenrecht en aansprakelijkheden in verband daarmee. Opstellen en beoordelen van contracten, advisering en processuele rechtsbijstand in verband met aansprakelijkheden en conformiteit, maar ook kwesties als erfdienstbaarheden en burenrechtelijke meningsverschillen. Van belang is voorts het appartementsrecht, een klein maar voor velen relatief onbekend rechtsgebied waar we een bijzondere belangstelling voor hebben.