Regelgeving met betrekking tot rechtspersonen, zoals naamloze of besloten vennootschappen (NV’s of BV’s), verenigingen, stichtingen, en personenvennootschappen (zoals vof’s en maatschappen). Het kan gaan om advisering over de algemene structuur en inrichting van uw onderneming, in de vorm van bijvoorbeeld een holdingmaatschappij met werkmaatschappijen, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten, deelnemingen, fusies, overnames, splitsing, omzetting van rechtsvorm. Ook kan er sprake zijn van advisering of geschillenoplossing met betrekking tot de wijze van bestuur van de vennootschap, eventuele bestuurdersaansprakelijkheid of de ontvlechting van samenwerkingen.

Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie van specialisaties:

(Overeenkomstig artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de Advocatuur)

Mr. H.G. Ruis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Ondernemingsrecht, waaronder:

– Bestuurdersaansprakelijkheid

– Beroepsaansprakelijkheid

Deze registratie verplicht mr. Ruis om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Recente publicaties inzake ondernemingsrecht:

Dwaling bij koop van een onderneming

Een onverwacht hoge tegenvordering... Wat nu?   Huurders vertrekken zomaar uit het gehuurde.          In juli 2016 werd onze assistentie ingeroepen door de heer Van Wijnen en zijn echtgenote, mevrouw Druif. De huurders van hun winkelpand hadden zomaar de sleutels ingeleverd bij de makelaar, en waren met medeneming van de hele voorraad...

3 april 20193 april 2019