Regelgeving met betrekking tot rechtspersonen, zoals naamloze of besloten vennootschappen (NV’s of BV’s), verenigingen, stichtingen, en personenvennootschappen (zoals vof’s en maatschappen). Het kan gaan om advisering over de algemene structuur en inrichting van uw onderneming, in de vorm van bijvoorbeeld een holdingmaatschappij met werkmaatschappijen, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten, deelnemingen, fusies, overnames, splitsing, omzetting van rechtsvorm. Ook kan er sprake zijn van advisering of geschillenoplossing met betrekking tot de wijze van bestuur van de vennootschap, eventuele bestuurdersaansprakelijkheid of de ontvlechting van samenwerkingen.

Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie van specialisaties:

(Overeenkomstig artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de Advocatuur)