Dit betreft het rechtsgebied van faillissementen, surséances van betaling en wettelijke zowel als buitengerechtelijke schuldsaneringsregelingen.
Henk Ruis treedt veelvuldig op in de hoedanigheid van curator in faillissementen, bewindvoerder in surséances en in wettelijke schuldsaneringsregelingen (WSNP), waarbij hij wordt geassisteerd door Thea Mulder, die een schat aan ervaring op dit gebied meebrengt.

Dit rechtsgebied brengt een breed scala aan activiteiten met zich mee. Onder meer het inventariseren van activa en passiva, het zich snel kunnen inleven in verschillende, vaak zeer uiteenlopende branches, het organiseren of begeleiden van een eventuele doorstart met eventuele sterfhuisconstructie, of het al dan niet in samenwerking met andere professionele marktpartijen te gelde maken (liquideren) van de boedel.