Met dit gedeelte van het recht komt u in aanraking als u een contract wilt laten opstellen of beoordelen, of als er sprake is van een (zakelijk) meningsverschil over de rechten en verplichtingen die aan een bepaalde overeenkomst zijn verbonden. Voorbeelden zijn wanprestatie, opschorting van verplichtingen, opzegging of ontbinding.

Wilt u een contract aangaan, maar twijfelt u nog over een bepaalde passage daarvan? Leg uw vraag voor aan Advocatenpraktijk Ruis! In dit stadium kan een kort advies nog voorkomen dat u er later mee in de problemen komt!

Heeft u een auto met sjoemeldiesel gekocht? Zo krijgt u uw schade vergoed!

Eenvoudig schadevergoeding incasseren voor uw sjoemeldiesel!   Heeft u een – nieuwe of tweedehandse – Volkswagen, Audi, Seat of Skoda gekocht met zgn. ‘sjoemeldiesel’ software? Het gaat dan om een auto met de zgn. EA 189 Dieselmotor, aangeschaft in de periode van 2008 tot september 2015. De Dieselmotor met typeaanduiding EA 189 komt voor in…

19 juli 202119 juli 2021