Met dit gedeelte van het recht komt u in aanraking als u een contract wilt laten opstellen of beoordelen, of als er sprake is van een (zakelijk) meningsverschil over de rechten en verplichtingen die aan een bepaalde overeenkomst zijn verbonden. Voorbeelden zijn wanprestatie, opschorting van verplichtingen, opzegging of ontbinding.

Wilt u een contract aangaan, maar twijfelt u nog over een bepaalde passage daarvan? Leg uw vraag voor aan Advocatenpraktijk Ruis! In dit stadium kan een kort advies nog voorkomen dat u er later mee in de problemen komt!