Juridische problemen kunnen zich voordoen op een enorme verscheidenheid aan rechtsgebieden.

Als advocaat wil je natuurlijk je cliënten naar behoren kunnen adviseren en bijstaan.

Daartoe zal je moeten beschikken over een gedegen kennis en ervaring op het rechtsgebied waar de cliënt vragen over heeft of problemen mee ervaart.

Enkel een goed analytisch vermogen en een goed inzicht in de systematiek van het recht is niet voldoende.

Als advocaat moet je ook inzicht hebben in je eigen beperkingen. Je kunt niet op alle terreinen een voortreffelijke kennis bezitten en uitstekende advisering en begeleiding bieden. Vandaar dat Henk Ruis zich speciaal heeft toegelegd op een vijftal rechtsgebieden:

Het algemeen verbintenissenrecht (contractenrecht); wat moet je wel en wat moet je niet in een contract opnemen? Tevens advisering inzake contracten en procederen inzake geschillen met betrekking tot contracten.

Ondernemingsrecht: rechtsvormen, samenwerkingen, bestuurdersaansprakelijkheid;

Hippisch recht: alle juridische problemen met paarden;

Onroerende zaken: eigendom, koop, huur, pacht;

Insolventierecht: faillissementen en schuldsaneringen;

Beroepsaansprakelijkheid.

 

Advocaat Ruis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten geregistreerd dat hij gespecialiseerd is op de rechtsgebieden Ondernemingsrecht, Beroepsaansprakelijkheid en Bestuurdersaansprakelijkheid. Op grond van deze registraties is mr. Ruis verplicht om elk kalenderjaar ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd hoofdrechtsgebied te behalen.