Bij wege van kennismaking met ons kantoor en onze wijze van aanpak van de door u ondervonden problematiek bieden wij u de mogelijkheid om een geheel kosteloos kennismakingsgesprek met onze advocaat – Henk Ruis – te boeken. Hoe gaat dit in zijn werk?

Stel, u zit met een probleem. Het heeft te maken met een van de rechtsgebieden waarop ons advocatenkantoor actief is. Of u denkt dat het daar mee te maken heeft. U weet niet goed wat u nu moet doen, wat de volgende stap zou moeten zijn. U weet niet of het zinvol is om er iets aan te doen, of u een goede kans maakt, en of wij daarbij wellicht iets voor u kunnen betekenen.

De oplossing: een vrijblijvend oriënterend gesprek met mr. Henk Ruis.

Henk Ruis heeft meer dan 40 jaar ervaring in de advocatuur. Hij is een goed analyticus en overziet meestal vrij snel waar de knelpunten en de haken en ogen zitten bij uw specifieke probleemstelling. Aarzel dus niet, maar maak vandaag nog een afspraak! Baat het niet, dan schaadt het niet…

Hier kunt u lezen wat een middelgrote internationale onderneming als DeLaval van onze dienstverlening vindt: al achttien jaar een vaste cliënte van ons kantoor!

DeLaval al achttien jaar tevreden over onze dienstverlening….

Lees hieronder hoe u kennis kunt maken met ons kantoor!

U bent nog geen bestaande relatie van kantoor. Of misschien heeft u in het verleden wel eens contact gehad met ons kantoor, maar dat betrof toen een andere kwestie.

Als eerste kunt u het beste telefonisch contact opnemen (tijdens kantoortijden 0522 245502). Of u laat ons contact met u opnemen, door inzending van het contactformulier op deze website. U geeft dan kort aan waar uw vraag over gaat. Als er sprake is van een tegenpartij, dan willen wij graag weten wie dat is. Zou dat immers toevallig een relatie van ons kantoor zijn, dan kunnen wij u niet bijstaan vanwege tegenstrijdige belangen. In dit stadium proberen wij alvast na te gaan of de problematiek zich afspeelt op een van de rechtsgebieden waarop wij actief zijn.

In overleg met mr. Henk Ruis of een van de secretaresses kan het zijn dat wij u vragen om tevoren alvast bepaalde stukken in kopie aan ons op te sturen, zoals bij voorbeeld een dagvaarding die u zojuist heeft ontvangen, of een contract waarover u een vraag wilt stellen.

Vervolgens maken wij dan een afspraak voor bespreking op ons kantoor te Meppel aan de Ceintuurbaan 106.

Tijdens deze bespreking, die u geheel kosteloos wordt aangeboden, analyseert mr. Henk Ruis de probleemstelling waar u mee komt. Binnen een tijdsbestek van ongeveer een uur wordt duidelijk op welk rechtsgebied de problematiek zich afspeelt, welke rechtsregels daarop van toepassing zijn, welke eventuele knelpunten er zijn, wat u zou kunnen doen, en welke de goede en de kwade kansen zijn.

Tevens kan mr. Ruis u een vrijblijvende prijsopgave doen voor verdere behartiging van uw belangen. Speelt de problematiek zich toch af op een rechtsgebied waar wij niet goed in thuis zijn, dan kan mr. Ruis u meestal wel namen noemen van advocaten die daar meer van af weten.